Find a result


PSG
posRiderHorseTotalStatusPrizeRider/Horse
1Annika FELDHAUS - 10196658BERADINI - 108NI6072.3532,640.00 (SAR)
2Divyakriti SINGH - 10197388DONNA WETTER 3 - 107UM4970.1962,000.00 (SAR)
3Alina RÖHRICHT - 10023549DERIANO - 108NI5967.2551,600.00 (SAR)
4Sara BABAN - 10036336DANCE LIKE THIS - 108NM8861.4221,200.00 (SAR)
5Maryam Ahmed M A AL SEMAITT - 10164655SAN FRANCISCO - 107BW1260.637560.00 (SAR)
6Jassim Mohamed J A AL KUWARI - 10332335LESLIE ANN 2 - 103CR2155.49
7Saoud Ahmed AL BOININ - 10164654HUTRINE-V Z - 108NR3355.441
Wejdan Majed A M AL MALKI - 10033338BOBBY - 108NR37RET