Entries and starting orderSRider Horse#
1Abdulhakim GOHAL - 10231061KSAA LA FOLIE DE LIBERTY - 107GH29
2Abdulhakim GOHAL - 10231061KSAOL GROT - 102QN45
3Hussain BAKRI - 10258653KSAAin alshrf - 02111503
4Hussain BAKRI - 10258653KSAJuod - 8735
5Sarah ALAMRI - 10270112KSABig Star - 02347
6Saud ALHADI - 10250900KSAVERSACE - NED41555